Vyrábali sme darčeky pre starkých.

Vyrábali sme darčeky pre starkých.