Denný režim     (orientačný)                                                                   

6:30 - 8:00 -  Príchod detí do MŠ, odovzdanie a preberanie detí.

                     (Do 7,15 hod sa deti preberajú v triede Včielky v pavilóne A na prízemí vzadu.

                     Od 7.15 do 8.00 v príslušnej triede)

                     Hry a hrové činnosti 

                     Edukačné aktivity

                     Pohybové a relaxačné cvičenie

8.15 - 8.45 -  Hygiena, desiata (1.smena - 8.15, 2.smena 8,30)

9.00               Hry a hrové činnosti 

                      Edukačné aktivity  

                      

                      Pobyt vonku

                      Hygiena, obed  (1.smena - 11.15, 2.smena 11.40)

                      odpočinok

14.10              Hygiena, olovrant  (1.smena - 14..10, 2.smena 14.30)

15.00 - 16.30 - Hry a hrové činnosti, odovzdávanie detí

                      (Do 15.45 sa deti odovzdávajú v príslušnej triede

                      Od 15.45 sa deti odovzdávajú opäť v triede Včielky v pavilóne A na prízemí vzadu).

16:30              Ukončenie prevádzky MŠ