V našej MŠ preferujeme aktivity zamerané na rozvíjanie tvorivosti detí. Využívame na to zážitkové učenie, prvky tvorivej práce aj hry s rôznymi učebnými pomôckami. Denné činnosti sú usporiadané tak, aby život detí v škôlke bol radostný, zaujímavý a podnetný, aby boli deti šťastné a spokojné. 
Prekliknite sa cez obrázok, alebo cez ľavú lištu do vašej triedy a pozrite si fotky, ktoré vám tu ponúkame, aby ste mali predstavu o tom, ako prebieha deň u nás a ako sa deti úžasne zapájajú do rôznych projektov a činností. 
 
                              

               Lienky        Motýliky    Mravčekovia     Sovičky         Včielky      Veveričky       Žabky