Plán akcií na šk.rok 2017/18

plánované                                                                                                              uskutočnené

 • zber papiera - od 25.9.2017

 • práce detí na výstave ovocia a zeleniny

 • púšťanie šarkanov a tekvicové strašidlá - október 2017 

 • Deň materských škôl - 4.11.2017

 • stretnutie predškolákov s Mestskou políciou - 14.11.2017

 • Divadlo na hojdačke - 28.11.2017

 • Mikuláš - 6.12.2017

 • Muzikál Soľ nad zlato - 7.12.2017

 •  Vianočné besiedky - 13.a 14.12.2017 

 • predškoláci a Červený kríž - 9.2.2018

 • karneval - 13. február 2018

 • návšteva knižnice - marec 2018

 • Návšteva predškolákov v ZŠ 

 • Svetový deň vody - 22.3.2018

 • Zber papiera - 4.4.2018

 • Návšteva CVČ - 12.4.2018

 • Divadlo - Danka a Janka - 19.4.2018

 • deň Zeme v našej MŠ - 20.4.2018

 • Planetárium - 25.4.2018

 •  
 • Zápis do MŠ - 2. a 3. mája 2018

 •  
 • deň otvorených dverí - 2.5.2018  9.00-11.00 hod.

 • Športové podujatie "Za ruku..." - 9.5.2018 od 15.00 hod

 • Deň matiek a deň rodiny - máj 2018

 • spoločné fotenie a tablá - 23. máj 2018

 • návšteva predškolákov v živej farme - 30.5.2018

 • oslavy MDD - 1.6.2018

 • prehliadka hasičov - 4.6.2018

 •  Sokoliar Tomáš  - 21.6.2018

 • Rozlúčka predškolákov - mravčekovia - 19. jún 2018 o 15.00 hod

 • Rozlúčka predškolákov - včielky - 20. jún 2018 o 15.00 hod

Priebežne:

 • Vychádzky do prírody 

 • Spolupráca predškolákov so ZŠ

 • Besiedky a posedenia 

 • Akcie s mimoškolskými organizáciami (hasiči, polícia, zdravotníci ...)

 • Divadelné predstavenia v MŠ

 • Metodické dni

 • Fotografovanie detí

 • Bábkové a iné kultúrne predstavenia 

 • Návšteva výstav

 • Ponuka rozprávkových kníh

 • a iné