Plán akcií na šk.rok 2018/19

plánované                                                                                                              uskutočnené

 • zber papiera - od 24.9.2018

 • práce detí na výstave ovocia a zeleniny

 • Deň medu - 12.10.2018

 • Stretnutie s dôchodcami - 16.10.2018

 • Stretnutie s prvákmi zo ZŠ SNP - 22.10.2018

 • Prezentácia života v lese - 7.11.2018

 • Mikuláš - 6. december 2018

 • Vianočné tvorivé dielne - 11.,12. a 13.december 2018

 • predškoláci a Červený kríž

 • karneval - február 2019

 • návšteva knižnice - marec 2019

 • Návšteva predškolákov v ZŠ 

 • Svetový deň vody - 22.3.2019

 • Zber papiera - apríl 2019

 • deň Zeme v našej MŠ - 20.4.2019

 • Zápis do MŠ - máj 2019

 •  
 • deň otvorených dverí - máj 2019

 • športové podujatie s rodičmi - máj 2019

 • Deň matiek a deň rodiny - máj 2019

 • spoločné fotenie a tablá - máj 2019

 • návšteva predškolákov v živej farme - máj 2019

 • oslavy MDD - jún 2019

 • prehliadka hasičov - jún 2019

 • Rozlúčka predškolákov - jún 2019

Priebežne:

 • Vychádzky do prírody 

 • Spolupráca predškolákov so ZŠ

 • Besiedky a posedenia 

 • Akcie s mimoškolskými organizáciami (hasiči, polícia, zdravotníci ...)

 • Divadelné predstavenia v MŠ

 • Metodické dni

 • Fotografovanie detí

 • Bábkové a iné kultúrne predstavenia 

 • Návšteva výstav

 • Ponuka rozprávkových kníh

 • a iné