Plán akcií na šk.rok 2017/18

plánované                                                                                                              uskutočnené

 • zber papiera - od 25.9.2017

 • práce detí na výstave ovocia a zeleniny

 • púšťanie šarkanov a tekvicové strašidlá - október 2017 

 • Deň materských škôl - 4.11.2017

 • stretnutie predškolákov s Mestskou políciou - 14.11.2017

 • Divadlo na hojdačke - 28.11.2017

 • Mikuláš - 6.12.2017

 • Muzikál Soľ nad zlato - 7.12.2017

 •  Vianočné besiedky - 13.a 14.12.2017 

 • predškoláci a Červený kríž - 9.2.2018

 • karneval - 13. február 2018

 • návšteva knižnice - marec 2018

 • Návšteva predškolákov v ZŠ 

 • Svetový deň vody - 22.3.2018

 • Zber papiera - 4.4.2018

 • Návšteva CVČ - 12.4.2018

 • Divadlo - Danka a Janka - 19.4.2018

 • deň Zeme v našej MŠ - 20.4.2018

 • Planetárium - 25.4.2018

 •  
 • Zápis do MŠ - 2. a 3. mája 2018

 •  
 • deň otvorených dverí - 2.5.2018  9.00-11.00 hod.

 • Športové podujatie "Za ruku..." - 9.5.2018 od 15.00 hod

 • Deň matiek a deň rodiny - máj 2018

 • spoločné fotenie a tablá - 23. máj 2018

 • oslavy MDD - 1.6.2018

 • návšteva predškolákov v živej farme

 • Rozlúčka predškolákov - včielky a mravčekovia - jún 2018

Priebežne:

 • Vychádzky do prírody 

 • Spolupráca predškolákov so ZŠ

 • Besiedky a posedenia 

 • Akcie s mimoškolskými organizáciami (hasiči, polícia, zdravotníci ...)

 • Divadelné predstavenia v MŠ

 • Metodické dni

 • Fotografovanie detí

 • Bábkové a iné kultúrne predstavenia 

 • Návšteva výstav

 • Ponuka rozprávkových kníh

 • a iné

Uskutočnené akcie v šk. roku 2016/17

 • práce detí na výstave ovocia a zeleniny - 23.9.2016
 • deň mlieka - 28.9.2016
 • Simsalala - 14.10.2016
 • deň pozitívnych emócií - 17.10.2016
 • púšťanie šarkanov a tekvicové strašidlá - okt.2016 
 • Zber papiera - 21.-25.11.2016
 • Mikuláš - 6.12.2016
 • Vianočné besiedky 13.-15.12.2016
 • karneval - vo štvrtok - 2.2.2017
 • návšteva knižnice - 1.- 7.3.2017
 • Návšteva predškolákov v ZŠ - 21.3.2017
 • Svetový deň vody - 22.3.2017
 • zber papiera - od 19.4.2017
 • deň Zeme - 20.4.2017
 •  
 • zápis do MŠ - 2. a 3. mája 2017
 •  
 • deň otvorených dverí - 2.5.2017
 • Sokoliari - 16.5.2017
 • Deň matiek 12.5.2017 a deň rodiny
 • spoločné fotenie a tablá - 24.5.2017
 • Simsalala deťom k MDD - 26.5.2017
 • oslavy MDD - 1.6.2017
 •     návšteva predškolákov v živej farme - 6.6.2017
 • Planetárium - 12.6.2017
 • Brigáda na úprave šk.dvora - 16.-17.6.2017
 • Rozlúčka predškolákov - 20.6.2017 - mravčekovia a 22.6.2017 - lienky
 • Všetko sme hravo zvládli.