Plán akcií na šk.rok 2019/20

plánované                                                                                                              uskutočnené

 • Výstava "Moja najmilšia hračka" a "Plody jesene" - september

 • Svetový deň mlieka - 25.9.2019

 • Práce detí na výstave ovocia a zeleniny

 • Zber papiera - od 7.10.2019

 • Svetový deň výživy, najkrajšie jablko - 16.10.2019

 • Stretnutie s dôchodcami - október

 • Šarkaniáda - október

 • Deň materských škôl - 4.11.2019

 • Návšteva hvezdárne v Hurbanove - 18.a 25.11.2019

Mikuláš - 6. december 2019

 • Vianočné tvorivé dielne - 10.-12.12.2019

 • Zimné športové hry - január

 • Karneval - 11.február 2020

 • Hudobné fašianky - 12.február 2020

 • Návšteva knižnice, práca s knihou  - marec 

 • Vzhľadom na situáciu sa všetky ďalšie plánované aktivity rušia.

Priebežne:

 • Vychádzky do prírody 

 • Spolupráca predškolákov so ZŠ

 • Besiedky a posedenia 

 • Akcie s mimoškolskými organizáciami (hasiči, polícia, zdravotníci ...)

 • Divadelné predstavenia v MŠ

 • Metodické dni

 • Fotografovanie detí

 • Bábkové a iné kultúrne predstavenia 

 • Návšteva výstav

 • Ponuka rozprávkových kníh

 • a iné