Plán akcií na šk.rok 2019/20

plánované                                                                                                              uskutočnené

 • Výstava "Moja najmilšia hračka" a "Plody jesene" - september

 • Svetový deň mlieka - 25.9.2019

 • Práce detí na výstave ovocia a zeleniny

 • Zber papiera - od 7.10.2019

 • Svetový deň výživy, najkrajšie jablko - 16.10.2019

 • Stretnutie s dôchodcami - október

 • Šarkaniáda - október

 • Deň materských škôl - 4.11.2019

 • Návšteva hvezdárne v Hurbanove - 18.a 25.11.2019

Mikuláš - 6. december 2019

 • Vianočné tvorivé dielne - 10.-12.12.2019

 • Zimné športové hry - január

 • Karneval - 11.február 2020

 • Hudobné fašianky - 12.február 2020

 • Návšteva knižnice, práca s knihou  - marec 

 • Návšteva predškolákov v ZŠ - marec 

 • Svetový deň vody - 22.3.2020

 • Moja pani učiteľka - Deň učiteľov - 28.3.2020

 • Návšteva ovčej farmy na Kopci -  apríl

 • Deň Zeme v našej MŠ - 22.apríla 2020

 • Deň Slnka - maľovanie - 3.mája 2020

 •  
 • Zápis do MŠ a Deň otvorených dverí - zač. mája 2020

 • Návšteva bábk.divadla v Nitre - máj

 • spoločné fotenie tried - máj 2020 

 • Deň matiek a deň rodiny - máj 2020

 • športové podujatie s rodičmi - máj 2020

 • Oslavy MDD 

 • Olympiáda škôlok - CVČ - jún

 • Návšteva zvieracej farmy

 • Návšteva Hrádockej Venuše 

 • Rozlúčka predškolákov - jún

Priebežne:

 • Vychádzky do prírody 

 • Spolupráca predškolákov so ZŠ

 • Besiedky a posedenia 

 • Akcie s mimoškolskými organizáciami (hasiči, polícia, zdravotníci ...)

 • Divadelné predstavenia v MŠ

 • Metodické dni

 • Fotografovanie detí

 • Bábkové a iné kultúrne predstavenia 

 • Návšteva výstav

 • Ponuka rozprávkových kníh

 • a iné