Výchova dieťaťa

22.11.2015 20:20

Akokoľvek budete svoje deti vychovávať, nikdy to nebude dokonalé. A naopak – ak sa budete pokúšať niečo dosiahnuť, je to asi vždy lepšie, ako nič. Ktovie. Sú názory, podľa ktorých je výbornou formou výchovy prejavovanie lásky. Vyjadrovania uznania, úcty, podpory. Niečo asi na tom bude. Ak totiž dieťa má pocit sebaistoty, odvážne sa pustí do práce na tom, aby bolo lepšie.

 

Oceňujte to, čo funguje a ignorujte to, čo sa vám nepáči.

Ak si všímate, že vaše deti robia to, čo majú robiť, oceňte to.

  • Povedzte im, že niečo spravili správne.
  • Uznajte aj nepodarené pokusy. Dobrý úmysel je treba povzbudiť. Nič sa na prový pokus nemusí podariť.
  • Spomeňte pred deťmi, že sa tešíte, aké sú zodpovedné, cieľavedomé, poctivé, húževnaté. Aj keď tieto vlastnosti (ak ich chcete u svojich detí vidieť) ešte nemajú dokonalé, chváľte ich za ne. Deti sa tomuto obrazu potom začnú chcieť podobať.

Neprejavujte sklamanie z nevychovaných detí

Je dobré myslieť na to, že deťom neraz hovoríme kritiku, ktorá ich môže naformátovať na celý život.

  • Z teba nikdy nič nebude.

  • Si lenivý.

  • Ty si ale nevychovaná!

Takýmito výrokmi sa deti tiež vychovávajú. Deti totiž preberajú názory rodičov. Ak dieťa často počúva, že je rozmaznané, prijme to, ako hodnotiaci výrok. Spojí si to. Začne sa za rozmaznané považovať, pretože to je výhodné. Je v tom alibi.

Výchova detí nie je ľahkou záležitosťou, obzvlášť, ak vám veľmi záleží na tom, aby ste zo svojich detí vychovali dobrých ľudí. Veľa svojim deťom dáte, ak im pôjdete príkladom, pretože práve na príkladoch sa deti dobre učia, čo a ako sa má robiť. Ak im teda budete na vlastnom dobrom príklade ukazovať, ako by sa mali správať, ste na dobrej ceste.

i keď je výchova našich ratolestí niekedy veľmi náročná, nezabúdajte na to, že deti treba vychovávať s veľkou láskou, pretože deti, ktoré pociťujú dostatok lásky od svojich rodičov, majú dobré predpoklady stať sa dobrými ľuďmi. Pri výchove svojich detí teda treba používať nielen rozum, ale aj srdce.

prevzaté z https://deti-ako.sk/vychova-deti/