Význam rozprávky pre dieťa

15.02.2018 18:02

Aký má Rozprávka význam pre deti?

Anjelik - motylik

V priebehu dňa sa dieťa učí nejakým pravidelnostiam. Medzi večerné pravidelnosti by mala patriť rozprávka ako ukončenie dňa a plynulý prechod do jemnohmotného sveta – spánku, ktorý je u detí vstupnou bránou do duchovného sveta.

Do 7 rokov dieťa vnútorne vníma svojho anjela strážneho, prírodné bytosti, éterické bytosti rastlín, zvierat, minerálov a živlov.

Potravou pre dušičku dieťaťa je práve rozprávka, kde sa dieťa prostredníctvom matky, ktorá číta rozprávku, stretáva s obrazmi duchovného sveta, v ktorých vnútorne žije. Ak matka číta dieťaťu rozprávku o lesných vílach a zároveň tvrdí, že víly neexistujú, a že je to len rozprávka, vyvolá u dieťaťa vznik hlbokých emocionálnych blokov. Dieťa totiž nevie oddeliť realitu od rozprávky. Vnútorne vníma múdrosť a cnosti v rozprávke, rozumie tomu, čo mu rozprávka chce povedať a na druhej strane mu matka povie, že je to nezmysel! Takto učíme svoje deti, aby neverili vlastným očiam, ušiam, aby boli nesmelé vyjadriť svoj názor, aby pochybovali o tom, čo vnútorne cítia a vnímajú. Spúšťame im v ich dušičke deštrukčné programy neistoty. Dieťa nechápe rozprávku rozumovo (ona sa ani rozumovo pochopiť nedá) ale svojou dušou. V hĺbke jej rozumie, prežíva ju. Stotožňuje sa s hrdinom, chlapec chce byť taký smelý, odvážny, statočný ako rytier na koni, ktorý oslobodí princeznú. Dieťa sa stotožňuje s čistými morálnymi vzormi, ktoré sú stelesnené jednotlivými postavami. Alebo naopak začne chápať princíp zla, jeho pôsobenie ale aj to ako zlo prekonať. Aj v takýchto hodnotných rozprávkach je násilie ale nemá deštrukčnú silu v duši dieťaťa. Je zobrazením prekážok v živote, ktoré treba prekonať len múdrosťou a poznaním. Dieťa je ako špongia, ktorá nasáva vzory. Aké vzory nasaje do 7 rokov, také v sebe nájde, keď začne rozkvitať jeho astrálny svet emócií v puberte.

Celá obrazotvornosť dieťaťa sa neskôr u neho prejaví ako schopnosť „mať svedomie“.

Základné cnosti v našich slovenských rozprávkach reprezentované hrdinami sú:

viera, pokora, trpezlivosť, odvaha, obetavosť, nezištnosť, vďačnosť a láska

Zlo je reprezentované:

pýchou, falošnosťou, chvastúnstvom, povýšenectvom, bezohľadnosťou a zlobou.