Riaditeľka materskej školy:  Erika Sekanová

Zástupkyňa riaditeľky: Soňa Kuťková

 

- tel: 035/6501153        mail: materskaskola.mdz@gmail.com                                                

- kancelária v pavilóne A na poschodí oproti schodom     

________________________________________________________

Označenie a umiestnenie tried a učiteľky                                                     šk.rok 2017/18

 LIENKY - učiteľky - Adriana Nosianová, Soňa Kuťková                                   - pavilón A poschodie vľavo  
________________________________________________________________________________________________
 MOTÝLIKY - učiteľky - Antónia Grausová, Štefánia Nagyová                                          -  pavilón A prízemie vpravo     
________________________________________________________________________________________________
 MRAVČEKOVIA - učiteľky - Jana Bezdedová,  Mgr. Monika Pňačeková,                    - pavilón B prízemie   
________________________________________________________________________________________________
 SOVIČKY - učiteľky - Mária Hradňanská, Daniela Popadičová                                  - pavilón B poschodie   
_______________________________________________________________________________________________
  VČIELKY - učiteľky - Bc.Zlata Jakubíková, Soňa Michalková                   - pavilón A prízemie vľavo vzadu    
________________________________________________________________________________________________
 VEVERIČKY - učiteľky - Mgr. Daniela Šulíková, Elena Keleová          - pavilón A  poschodie vpravo  vzadu 
_______________________________________________________________________________________________
  ŽABKY (polden.prev.) - učiteľky - Alena Belanová, Erika Sekanová               - pavilón A poschodie vpravo   
  ________________________________________________________________________________________________
               Lienky 
               - učiteľky - Soňa Kuťková, Adriana Nosianová               - umiestnenie - pavilón A poschodie vľavo    
____________________________________________________________________________________________________

 

Prevádzkový personál

_____________________________________________________________________________________________________
 
 
 Upratovačky - Dana Ďurčová, Hana Schronerová, Viera Kuťková
 
 Údržbár -  Erik Hruška
 
_______________________________________________________________________________________________________
 
 
 Vedúca šk.jedálne - Henrieta Hrušková, tel: 035/6500125 
 
 Kuchárky - hlavná kuchárka Gabriela Lehocká, Zuzana Hrušovská, Renáta Sluková, Mária Megová
 
               ________________________________________________________________________________________________________
 
 
 Mzdová účtovníčka - Beáta Garajová
 
 Účtovníčka -  Ing. Júlia Porubská
 
               ________________________________________________________________________________________________________