Riaditeľka materskej školy:  Erika Sekanová

Zástupkyňa riaditeľky: Soňa Kuťková

 

- tel: 035/6501153        mail: materskaskola.mdz@gmail.com                                                

- kancelária v pavilóne A na poschodí oproti schodom     

________________________________________________________

Označenie a umiestnenie tried a učiteľky                                                          šk.rok 2019/20

 LIENKY -  Adriana Nosianová, Soňa Kuťková                                          - pavilón A poschodie vľavo  
________________________________________________________________________________________________
 MOTÝLIKY -  Antónia Grausová, Viera Turanová                                              -  pavilón A prízemie vpravo     
________________________________________________________________________________________________
 MRAVČEKOVIA -  Mgr. Monika Pňačeková, Jana Bezdedová                  - pavilón B prízemie   
________________________________________________________________________________________________
 SOVIČKY -  Mária Hradňanská, Daniela Popadičová                                - pavilón B poschodie   
________________________________________________________________________________________________
  VČIELKY -  Soňa Michalková, Alena Belanová                        - pavilón A prízemie vľavo vzadu    
________________________________________________________________________________________________
 VEVERIČKY - Mgr. Daniela Šulíková, Elena Keleová          - pavilón A  poschodie vpravo  vzadu 
_________________________________________________________________________________________________
  ŽABKY (poldenná prevádzka) - Bc.Zlata Jakubíková                     - pavilón A poschodie vpravo   
  ________________________________________________________________________________________________
               Lienky 
               - učiteľky - Soňa Kuťková, Adriana Nosianová               - umiestnenie - pavilón A poschodie vľavo    
____________________________________________________________________________________________________

 

Prevádzkový personál

_____________________________________________________________________________________________________
 
 
 Upratovačky - Dana Ďurčová, Hana Schronerová, Viera Kuťková
 
 Údržbár -  Erik Hruška
 
_______________________________________________________________________________________________________
 
 
 Vedúca šk.jedálne - Henrieta Hrušková, tel: 035/6500125 
 
 Kuchárky - hlavná kuchárka Gabriela Lehocká, Dagmar Pastorková, Renáta Sluková, Adriana Donely
 
               ________________________________________________________________________________________________________
 
 
 Mzdová účtovníčka - Beáta Garajová
 
 Účtovníčka -  Ing. Júlia Porubská
 
               ________________________________________________________________________________________________________