„Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“ 

/Mária Montessori/

Deti si nebudú pamätať drahé veci, 

ktorými ste ich obdarovali, 

ale spomenú si na city, 

ktorými ste ich zahrnuli.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________