ODHLÁSENIE zo stravy

Vypíšte a odošlite formulár. Vaše údaje sa odošlú vedúcej jedálne, na stránke ani internete sa nezobrazia.