Rozlúčka predškolákov

19.6.2018 o 15.00 hod - Mravčekovia

20.6.2018 o 15.00 hod - Včielky

 

V I T A J T E   na našej stránke         TOPlist  

  • Sokoliar Tomáš prinesie svoje sokolíky vo štvrtok - 21.6.2018, poplatok je 1 €.

  • Poplatky za júl a august (školné aj strava za deti prihlásené do MŠ aj počas týchto mesiacov) treba vyplatiť najneskôr do 26.6.2018. Nedodržanie tohto termínu bude mať za následok neprijatie dieťaťa na mesiace júl a august. Šeky na úhradu stravy dostávate v tieto dni, školné treba uhradiť pani riaditeľke (12,- € za júl a 6,- € za august)

  • Prevádzka počas letných prázdnin bude pre zamestnaných rodičov od 2.7.2018 do 10.8.2018 v našej materskej škole.