Prevádzka v našej MŠ pred vianočnými sviatkami končí 

21.12.2018 

a v Novom roku začína 7.1.2019

Niečo pre naše detičky (klikni):

 
VÝZVA
V týchto predvianočných časoch, kedy má rodinu oheň sprevádzať maximálne v krbe, alebo na sviečke adventného venca, Karin Ševčíkovej (Hruškovej) - mamičke nášho škôlkára a jej rodinke na Kostolnom Seku vyhorel dom. Aktuálne sa dom vypratáva a odstraňujú sa škody po masívnom požiari. Zhorelo všetko. Pomôcť tejto rodine môžete aj finančným príspevkom na číslo účtu
SK67 0900 0000 0050 3238 5569
Do poznámky dajte prosím slovko POMOC