Pravidlá

24.11.2015 22:07

Pravidlá znamenajú istotu. Ak spravím niečo dobre, bude odmena, ak nie, bude trest. Najlepší trest je odobratie výhody. Fyzické tresty a taktiež psychické vyhrážanie (Mama ťa neľúbi, keď ju klameš!) sú vylúčené.

Pravidlá si tiež vytvoríme spoločne s dieťaťom alebo všetkými deťmi naraz. Spíšeme ich na papier a ku každému pravidlu určíme, čo bude odmenou za jeho dodržanie a trestom za jeho nedodržanie.

Snažíme sa dohody dodržiavať aj my, rodičia. Sme predsa vzormi pre naše deti. Ak dieťa nedodrží nejakú z dohôd alebo pravidiel, máme aj my, rodičia, plné právo jednu taktiež nedodržať. Dieťa si musí uvedomiť, že niekedy nás jeho činy sklamú, a tak musí byť občas sklamané aj ono, aby to dostatočne pochopilo.

 

Dobre robíte, ak:

 • trváte na spoločných pravidlách, dohodách, ale aj dôsledkoch,
 • nenecháte sa ovplyvniť prosíkaním, plačom,
 • umožníte dieťaťu o jeho nevhodných činoch osamote porozmýšľať,
 • ignorujete nežiaduce prvky správania, napr. afekty, výbuchy zlosti, trucovitý plač,
 • nedovolíte, aby iní členovia rodiny negovali alebo spochybňovali vaše pravidlá pred deťmi, ak tam s nimi nie ste,
 • s dieťaťom sa o jeho nevhodnom správaní rozprávate, ale necháte ho samé dospieť k záveru, čo bolo správne a čo nesprávne,
 • veľa svoje dieťa chválite, avšak nie za banálnosti, lebo tak ho pochvala omrzí,
 • aj vy sa snažíte rešpektovať všetky pravidlá, dohody a dôsledky,
 • za žiadnych okolností nepovolíte zo svojej požiadavky,
 • zbytočne nekričíte, deti dobre počujú, aj keď to tak občas nevyzerá ,
 • vždy dieťaťu vysvetlíte, prečo to alebo ono robiť nemá, nedokončené vety sú pre dieťa nezrozumiteľné a samo tak musí vyskúšať, čo dokončenie vety môže znamenať (Napríklad pri príkaze „Neskáč!“ dieťa bude skákať ďalej, lebo nevie následok. Ale výzva „Neskáč, lebo spadneš a môžeš sa poraniť!“ je určite zrozumiteľnejšia.),
 • požiadavky formulujete jasne a zrozumiteľne pre dieťa,
 • dieťa od seba neodháňate, aj keď je vám zle, ste nahnevaní či nemáte náladu, objatie od dieťatka vám určite pomôže.

Nikdy svojmu dieťaťu nepovedzte, že ho neľúbite, ani keď vás veľmi nahnevá. Radšej povedzte: „Veľmi si ma sklamal.“ Minimálne raz za deň si dieťa pritúľte a povedzte mu, že ho nadovšetko ľúbite.

Každý predsa vie, ako to bolí, keď chytíme ružu za tŕne. A deti sú ako ruže:

Ak sa o ne nestaráme, zdivejú a popichajú nás. 

Ak sa o ne však staráme pravidelne a s láskou, odvďačia sa nám krásou a spravia nás šťastnými.

(prevzaté z www.babetko.rodinka.sk)