šk.rok 2015/216

10.11.2015 23:25

Jesenné výstavy ovocia a zeleniny

Zber papiera

Mikuláš

Vianočná akadémie

Karneval

Zápis nových detí do MŠ 

Deň otvorených dverí

MDD

Deň Zeme

Deň mlieka

Bábkové divadlo

Zber tetrapakov

Rozlúčka predškolákov