Naše profilačné motto: 

Keď chceš aj ty zdravý byť, poď si so mnou zacvičiť. 

Materská škola sa profiluje ako škola zameraná na:

- dosiahnutie optimálneho perceptuálno-motorického vývoja detí

- osvojovanie a zdokonaľovanie pohybových schopností, zručností detí a správne technické vykonanie jednotlivých cvikov

- upevňovanie zdravia a preferovanie zdravej výživy

- vhodné telesné cvičenia na odbúranie obezity detí

- dostato priestoru na pohybové vyjadrenie

- mimoškolské pohybové aktivity  v spolupráci s CVČ a rodičmi

- spolupráca s pediatrom

Materská škola bola otvorená v roku 1987 a je zaradená Ministerstvom školstva Slovenskej republiky do siete škôl a školských zariadení.

Od roku 2002 má právnu subjektivitu a jej zriaďovateľom je mesto Šurany. IČO: 37864122

________________________________________________________________________________________________________________

V šk.roku 2019/20 má materská škola 7 tried (6 s celodennou a 1 s poldennou prevádzkou) a celkovo zapísaných 152 detí.

O deti sa stará 25 zamestnancov - 14 kvalifikovaných pedagogických pracovníčok, 4 prevádzkoví zamestnanci, 3 administratívne pracovníčky a varia nám 4 pani kuchárky.

__________________________________________________________________________________________________________________

Pestrosť aktivít a rôznorodosť osobností, ako je v materskej škole, nieje hádam v žiadnom inom spoločenstve ľudí. Denne prežívame niečo nové, tvorivé, vzdelávacie, kultúrne, športové aj oddychové. Deti tu prežijú väčšiu časť dńa, preto s nimi pracujeme tak, aby sa veľa naučili, ale aj veľa pekného prežili, aby si našli kamarátov a vedeli s nimi vychádzať, aby sa vedeli podeliť o hračku, aby chápali dôležitosť zdravia, a mnoho ďalších vecí, ktoré im dávajú ten správny základ do života.