Materská škola bola otvorená v roku 1987 a je zaradená Ministerstvom školstva Slovenskej republiky do siete škôl a školských zariadení.

Od roku 2002 má právnu subjektivitu a jej zriaďovateľom je mesto Šurany. IČO: 37864122

________________________________________________________________________________________________________________

V šk.roku 2018/19 má materská škola 7 tried (6 s celodennou a 1 s poldennou prevádzkou).                                                       

O deti sa stará 14 kvalifikovaných pedagogických pracovníčok, 4 prevádzkoví zamestnanci a varia nám 4 pani kuchárky.

__________________________________________________________________________________________________________________

Pestrosť aktivít a rôznorodosť osobností, ako je v materskej škole, nieje hádam v žiadnom inom spoločenstve ľudí. Denne prežívame niečo nové, tvorivé, vzdelávacie, kultúrne, športové aj oddychové. Deti tu prežijú väčšiu časť dńa, preto s nimi pracujeme tak, aby sa veľa naučili, ale aj veľa pekného prežili, aby si našli kamarátov a vedeli s nimi vychádzať, aby sa vedeli podeliť o hračku, aby chápali dôležitosť zdravia, a mnoho ďalších vecí, ktoré im dávajú ten správny základ do života.