JEDÁLNY LÍSTOK -  17 - 21.6.2019

(klikni na smajlíka)

                                                                           

Jedlá varia priamo v našej školskej kuchyni naše úžasné pani kuchárky. 

Robia to s láskou a úsmevom a tak to detičkám môže iba chutiť. 

Zmena jedla vyhradená (vedenie školskej jedálne môže jednotlivé jedlá zmeniť podľa aktuálnych podmienok školy )  

..............................................................................................................................................................

Vyhlasovanie zo stravy                                                           

- priamo na čísle školskej jedálne: 035/6500125  

  (prípadne na čísle materskej školy: 035/6501153)

- alebo do zošitka na to určeného, ktorý je umiestnený vo vestibule materskej školy.

 

Dieťa treba vyhlásiť zo stravy najneskôr do 7:15 hod. daného dňa a vždy na konkrétne dni (od-do). 

Ak po takomto vyhlásení dieťa opäť nemôže nastúpiť do materskej školy, treba to znovu nahlásiť na uvedenom tel.čísle alebo v zošite.

..............................................................................................................................................................

Stravná jednotka:        

Výška príspevku zákonného zástupcu na nákup potravín na jedlo je:           1,19 € na deň             

                                                                         (desiata 0,28€, obed 0,68€, olovrant 0,23€)   

..................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

OZNAM pre rodičov predškolákov (najstaršie deti)

Podľa zákona od 1.1.2019 je strava najstaršej vekovej skupiny detí v MŠ (detí, ktoré idú od septembra do ZŠ) dotovaná štátom. Nakoľko sú dotované iba obedy, kedy je dieťa reálne v MŠ, žiadame rodičov, aby dôsledne vyhlasovali dieťa zo stravy, ak do materskej školy nepríde. 

telefón na vyhlasovanie - 035/6500125

V prípade, že takéto dieťa neodhlásite včas z obeda, 

budete musieť obedy za tieto dni materskej škole preplatiť.