Aktuálny jedálniček sa vám zobrazí po kliknutí na obrázok. Rovnako tak aj tlačivo na odhlásenie zo stravy, alebo odoslanie potvrdenia o úhrade.

                

 

 

 

Jedlá varia priamo v našej školskej kuchyni naše úžasné pani kuchárky. Robia to s láskou a úsmevom a tak to detičkám môže iba chutiť.

Vyhlasovať možno osobne, vyplnením a odoslaním formulára tu na stránke, zapísaním do zošita na tento účel pripraveného vo vestibule školy, alebo telefonicky na č.035/6500125 a to najneskôr do 7.15 hod., inak sa dieťaťu ráta plná strava.

Stravná jednotka:        

Výška príspevku zákonného zástupcu na nákup potravín na jedlo je 1,54 € na deň (desiata 0,38€, obed 0,90€, olovrant 0,26€)  

Predškolským deťom, ktoré dovŕšili do 31.8. päť rokov, dopláca štát sumu 1,20 € a rodič platí 0,34 €.

Splatnosť: 

Šekom alebo internetbankingom do 5 dní od doručenia šeku. Na prvý mesiac sa platí plné stravné, ďalšie mesiace sa odratúvajú dni z predchádzajúceho mesiaca, v ktoré bolo dieťa zo stravy vyhlásené.