Už aj nám môžete v tomto roku presunúť

2% dane

Pomôžete našej škôlke 

a vás to nebude nič stáť.

Občianske združenie Slniečko MŠ

(zriadené výlučne za účelom pomoci MŠ MDŽ Šurany)
 
Údaje na vyplnenie tlačiva:
 
IČO: 51167247
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Občianske združenie Slniečko MŠ
Adresa: MDŽ 1872/26,  94201 Šurany
Registrácia v Notárskej komore pod č. 2507
 
predvyplnené tlačivo:

 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane 

Stiahnite si ho alebo vyzdvihnete priamo v MŠ.
 
V tlačive treba vyplniť vaše údaje a spolu s Potvrdením o zaplatenej dani, ktoré vám vydá váš zamestnávateľ odoslať vášmu správcovi dane. Nezabudnite pri žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania o toto potvrdenie požiadať svojho zamestnávateľa, alebo mu predložte horeuvedené údaje o OZ. 
Tlačivo môže použiť ktokoľvek, budeme radi, ak požiadate o príspevok pre naše OZ aj firmy, podnikateľov, alebo svojich známych.

Za každé jedno poukázané euro vopred úprimne ďakujeme.