Školská rada - šk.rok 2017/18

Zloženie Rady školy:

Predseda Rady školy -  Soňa Michalková

 
 
Členovia:
 

Za pedagogických pracovníkov - Soňa Michalková, Mgr. Daniela Šulíková

Za nepedagogických pracovníkov - Zuzana Hrušovská

Za rodičov - Mgr. Katarína Zeleňáková, Katarína Veisová, Ing. Mária Grácová

Za zriaďovateľa - Ing.Janeta Gálisová, Ing. František Hatina, Ing.Róbert Polák

 

 

Najbližšie stretnutie Rady školy bude vo štvrtok, 7.9.2017 o 16.00 hod. v budove MŠ.