Školská rada - šk.rok 2019/20

Zloženie Rady školy:

Predseda Rady školy -  Soňa Michalková

 
 
Členovia:
 

Za pedagogických pracovníkov - Soňa Michalková, Mgr. Daniela Šulíková

Za nepedagogických pracovníkov - Henrieta Hrušková

Za rodičov - Katarína Veisová, Ing. Mária Grácová, Mgr.Silvia Sekanová

Za zriaďovateľa - MUDr.Dáša Viszlayová, Ing. Miroslava Záhoráková, Jozef Klučka